Thứ ba, ngày 16/07/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 32 ngày 21/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(22/08/2023 16:00:02)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 31 ngày 14/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (17/08/2023 13:24:37)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 30 ngày 07/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (08/08/2023 14:27:50)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 29 ngày 31/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (04/08/2023 15:41:12)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 28 ngày 24/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (24/07/2023 17:20:05)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 27 ngày 17/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (24/07/2023 17:19:59)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 26 ngày 10/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (11/07/2023 14:58:19)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 25 ngày 03/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (03/07/2023 15:55:18)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 24 ngày 26/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (03/07/2023 15:41:17)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 23 ngày 19/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (20/06/2023 11:39:05)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 22 ngày 12/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (14/06/2023 11:19:12)