Thứ tư, ngày 24/07/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 39 ngày 09/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(16/10/2023 08:23:23)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 38 ngày 02/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/10/2023 13:46:31)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 37 ngày 25/9/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (26/09/2023 09:48:06)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 36 ngày 18/9/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (26/09/2023 09:48:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 35 ngày 11/9/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/09/2023 16:08:03)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 34 ngày 04/9/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (11/09/2023 08:29:15)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 33 ngày 28/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (28/08/2023 15:17:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 32 ngày 21/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (22/08/2023 16:00:02)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 31 ngày 14/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (17/08/2023 13:24:37)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 30 ngày 07/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (08/08/2023 14:27:50)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 29 ngày 31/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (04/08/2023 15:41:12)