Thứ tư, ngày 24/07/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 46 ngày 27/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(30/11/2023 09:30:54)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 45 ngày 20/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (20/11/2023 16:57:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 44 ngày 13/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (15/11/2023 14:56:50)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 43 ngày 06/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (07/11/2023 13:36:15)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 42 ngày 30/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (07/11/2023 13:28:54)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 41 ngày 23/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (24/10/2023 08:45:34)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 40 ngày 16/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (23/10/2023 10:19:56)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 39 ngày 09/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (16/10/2023 08:23:23)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 38 ngày 02/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/10/2023 13:46:31)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 37 ngày 25/9/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (26/09/2023 09:48:06)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 36 ngày 18/9/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (26/09/2023 09:48:00)