Thứ tư, ngày 24/07/2024

Tin trong ngành

Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đợt V: Ba nhà báo thông tấn được vinh danh


(30/05/2017 14:26:38)

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi với tác giả và thân nhân tác giả được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2016. Ảnh: Danh Lam-TTXVN


Sáng 20/5, tại Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đợt V, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, TTXVN vinh dự có ba nhà báo chiến trường được vinh danh.
 
Nhà báo - liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng (1934 - 1972) được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại” gồm 5 tác phẩm: “Nữ pháo binh Ngư Thủy”, “Lửa vây máy bay Mỹ”, “Xốc tới”, “Đưa xe tăng vào trận địa” “Đánh chiếm cứ điểm 365”.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình liệt sỹ, nhà báo Lương Nghĩa Dũng, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 
Nhà báo Hứa Kiểm với bộ ảnh “Đường 20 - Quyết thắng”; nhà báo Lâm Tấn Tài với 5 bức ảnh: “Công binh mở đường Trường Sơn cho xe qua”, “Vượt Trường Sơn”, “Biệt động Sài Gòn”, “Hiệp định Paris 1973, Mỹ rút quân” “Thần tốc tiến về Sài Gòn” được tặng Giải thưởng Nhà nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải thưởng Nhà nước cho nhà báo Hứa Kiểm. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng Nhà nước cho đại diện gia đình cố nhà báo Lâm Tấn Tài, nguyên phóng viên TTXVN. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự buổi lễ và trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm, công trình được giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đội ngũ văn nghệ sỹ được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều cống hiến tạo nên nền văn học, nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý người nghệ sỹ - chiến sỹ. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến của các thế hệ văn nghệ sỹ, những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền văn học, nghệ thuật cách mạng thời gian qua.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sỹ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sỹ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.
 
Đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ V có tổng số 18 tác giả, đồng tác giả có các tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 95 tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước.
CÁC TÁC GIẢ CỦA TTXVN ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

I. GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Tác giả Lâm Hồng Long với tác phẩm “Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn” và tác phẩm “Mẹ con ngày gặp mặt”, giải thưởng năm 1996.
 
2. Tác giả Lương Nghĩa Dũng với bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại” gồm: “Lửa vây máy bay Mỹ”, “Nữ pháo binh Ngư Thủy”, “Đưa xe tăng vào trận địa”, “Xốc tới”, “Đánh chiếm cứ điểm 365”, giải thưởng năm 2016.
 
II. GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
1. Tác giả Văn Bảo với tác phẩm “Từ ‘thần sấm’ xuống xe trâu”, giải thưởng năm 2007.
 
2. Tác giả Vũ Đình Hồng với hai tác phẩm: “Bác Hồ thăm đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô đang trực chiến” (năm 1966), “Bác Hồ với các anh hùng chiến sỹ thi đua các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc” (năm 1965), giải thưởng năm 2007.
 
3. Tác giả Võ An Khánh với các tác phẩm: “Phóng lựu đạn vào đồn địch, một phát minh độc đáo của chiến tranh nhân dân”, “Hàng vạn nhân dân 3 xã Trần Thới, Phú Mỹ, Tân Hưng Đông biểu tình tuần hành ủng hộ bản tuyên bố 8 điểm với thiện chí hoà bình của đoàn đại biểu tại hội đàm Pari”, “Trạm Quân y dã chiến”, giải thưởng năm 2007.
 
4. Tác giả Lương Nghĩa Dũng với tác phẩm “Đấu pháo ở Dốc Miếu” (năm 1968), giải thưởng năm 2007.
 
5. Tác giả Vũ Tạo với tác phẩm “Hiên Ngang”, giải thưởng năm 2007.
 
6. Tác giả Trần Bỉnh Khuôl với các tác phẩm: “Tấn công đồn Cái Keo, huyện Đầm Dơi, Cà Mau”, “Du kích Cà Mau kéo pháo để tấn công và chiếm cứ điểm Cái Keo của Quân Nam Việt Nam 1965”, giải thưởng năm 2007.
 
7. Tác giả Dương Thanh Phong với các tác phẩm: “Niềm hạnh phúc trong khắc nghiệt của chiến tranh” (năm 1969), “Khiêng nhà về làng cũ”, “Du kích đội rơm ngụy trang tiếp cận địch” (năm 1966), “Binh lính Sài Gòn hốt hoảng trút bỏ quân trang quân dụng tháo chạy trong ngày 30/4/1975”, giải thưởng năm 2007.
 
8. Tác giả Hoàng Văn Sắc với các tác phẩm: “Đường ra tiền tuyến” (năm 1968), “Tiểu đội 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc” (năm 1969), giải thưởng năm 2007.
 
9. Tác giả Lê Minh Trường với tác phẩm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” (năm 1966), giải thưởng năm 2007.
 
10. Tác giả Đinh Ngọc Thông với tác phẩm  “Chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ đọc thư nhà dưới chiến hào” (năm 1954), giải thưởng năm 2007.
 
11. Tác giả Chu Chí Thành với bộ ảnh “Từ ngục tối thắng lợi trở về” gồm 4 bức ảnh: “Nghẹn ngào đón mừng chiến sỹ thắng lợi trở về” (Quảng Trị, năm 1973), “Hạnh phúc của những người chiến thắng” (Trung tá Nguyễn Minh Sang và vợ - chị Nguyễn Thị Hà cán bộ địch hậu gặp nhau sau 13 năm cùng bị cầm tù trong các trại giam Mỹ ngụy – Quảng Trị năm 1973), “Thoát khỏi ngục tù” (sông Thạch Hãn, Quảng Trị, mùa xuân năm 1973), “Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng” (Quảng Trị năm 1973), giải thưởng năm 2012.
 
12. Tác giả Hứa Kiểm với bộ ảnh “Đường 20 - Quyết thắng” gồm 5 bức: “Lễ tuyên thệ quyết tâm vượt cung đường lửa của những chiến sỹ lái xe”, “Công binh vượt lầy”, “Chiến sỹ Lê Văn Bạch, giáo viên xung phong vào chiến trường, lái xe vượt Đường 20 - Quyết thắng”, “Mở đường tại ngầm Tà Lê sau trận bom của máy bay B52 Mỹ”, “Xe qua cua chữ A - một trọng điểm ác liệt trong cụm liên hoàn ATP” (cua chữ A, ngầm Tà Lê, đèo Phu La Nhích trên Đường 20 - Quyết thắng), giải thưởng năm 2016.
 
13. Tác giả Lâm Tấn Tài với 5 bức ảnh: “Công binh mở đường Trường Sơn cho xe qua”, “Vượt Trường Sơn”, “Biệt động Sài Gòn”, “Hiệp định Paris 1973, Mỹ rút quân”, “Thần tốc tiến về Sài Gòn”, giải thưởng năm 2016.

Theo Nội san thông tấn số 4/2017

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã cần góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy Việt Nam - Trung Quốc (25/05/2017 14:27:11)

TTXVN và Tân Hoa xã ký Thỏa thuận hợp tác mới  (25/05/2017 14:18:09)

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” (19/05/2017 10:13:43)

Trao đổi hợp tác với hãng thông tấn Argentina và Cuba (18/05/2017 08:55:29)

Hơn 60 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí TTXVN năm 2016 (12/05/2017 17:23:39)

Sinh hoạt nghiệp vụ trở thành "ngày hội" (08/05/2017 18:08:52)

Đa dạng hóa hoạt động (08/05/2017 17:52:31)

Vai trò đảng viên - Sức mạnh chi bộ (08/05/2017 10:07:37)

Quảng Trị - Ký ức những dòng sông (08/05/2017 09:36:49)

Đồng chí Lê Duẩn với Thông tấn xã Việt Nam (08/05/2017 09:11:54)