Thứ tư, ngày 24/07/2024

Thông tin đồ họa

Từ 1/3/2024, trần giá vé máy bay nội địa thay đổi như thế nào?


(11/03/2024 08:50:08)

Theo Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, từ 1/3/2024, các đường bay có khoảng cách dưới 500km giữ nguyên khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. Các đường bay từ 500km trở lên chịu mức tăng giá từ 50.000 - 250.000 đồng/vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Năm 2023: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40% (26/02/2024 10:17:26)

Năm 2024: Hà Nội đặt mục tiêu 88% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ (26/02/2024 10:17:21)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 2) (26/02/2024 10:17:15)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 1) (26/02/2024 10:17:10)

Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026 (26/02/2024 09:38:39)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 3 và hết) (26/02/2024 09:34:08)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 2) (26/02/2024 09:34:02)

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 1) (26/02/2024 09:33:53)

Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi Số Việt Nam (26/02/2024 09:33:44)

Đến năm 2030, 100% hồ sơ công việc của ngành Bảo hiểm xã hội được xử lý trên môi trường mạng (26/02/2024 09:33:36)