Thứ ba, ngày 25/01/2022

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 00/00
Ngày ban hành 16/12/2021
Người ký Sở y tế
Trích yếu Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh covit - 19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.
Cơ quan ban hành Sở y tế
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 1257/TTX-TCCB - Công văn về việc lâp danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. (16/12/2021 15:23:01)

Văn bản số 459/VP-THPC - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác năm 2021, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 và đăng ký các chương trình, nhiệm vụ vào Chương trình công tác của TTXVN năm 2022. (09/12/2021 15:39:18)

Văn bản số 454/TB-VP - Thông báo lịch tư vấn sức khỏe bổ sung sau khám tổng quát năm 2021. (09/12/2021 15:35:29)

Văn bản số 1133/TTX-KHTC - Công văn về việc đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025. (23/11/2021 14:17:39)

Văn bản số 1134/TTX-KHTC - Công văn về việc xây dựng Chương trình thực hành THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 của TTXVN. (23/11/2021 11:10:17)

Văn bản số 1121/HĐPBGDPL - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. (23/11/2021 14:12:42)

Văn bản số 420/TB-VP - Thông báo về việc xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2022. (23/11/2021 10:34:42)

Văn bản số 1111/TTX-KHTC - Công văn về việc triển khai thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 60/NĐ-CP. (16/11/2021 10:46:58)

Văn bản số 27/QĐ-TTX - Quyết định quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN. (10/11/2021 16:01:50)