Thứ ba, ngày 24/09/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 00/00
Ngày ban hành 09/09/2019
Người ký 000
Trích yếu Thông báo lịch ghép nhạc và làm quen với sân khấu
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 550-CV/ĐU - Về việc báo cáo sơ kết công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019 (06/09/2019 17:13:30)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019 (03/09/2019 08:46:58)

Văn bản số 547-CV/ĐU - v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (28/08/2019 14:25:07)

Văn bản số 548-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 328-KL/ĐUK (28/08/2019 16:36:54)

Văn bản số 545-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 55-KL/TW (28/08/2019 09:28:27)

Văn bản số 544-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 54-KL/TW (28/08/2019 09:33:23)

Văn bản số 546-CV/ĐU - Vv triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (28/08/2019 09:35:13)

Văn bản số 531-CV/ĐU - Công văn v/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2019 (19/08/2019 08:39:20)

Văn bản số 530-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (13/08/2019 09:46:00)

Văn bản số 525-CV/ĐU - V/ tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai (06/08/2019 16:45:31)