Thứ ba, ngày 25/01/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 03/CĐTTX
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Võ Tuấn Anh
Trích yếu Kế hoạch triển khai Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-192"
Cơ quan ban hành Công Đoàn TTXVN
Loại văn bản
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 350-TB/ĐU - Thông báo Hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (13/01/2022 11:53:54)

Văn bản số ĐUTTX-XLKT2021 - Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2021 (19/01/2022 15:30:48)

Văn bản số 347-CV/ĐU - V/v triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 (07/01/2022 14:43:04)

Văn bản số 345-CV/ĐU - V/v xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2022 (05/01/2022 14:27:02)

Văn bản số 346-CV/ĐU - V/v ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2022 (05/01/2022 14:27:58)

Văn bản số 344-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ (05/01/2022 08:53:14)

Văn bản số 343-CV/ĐU-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quyết định số 503-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (05/01/2022 10:52:47)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022 (04/01/2022 08:30:00)

Văn bản số 143/CĐTTX - Hướng dẫn tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. (04/01/2022 14:54:00)

Văn bản số 162-KH/ĐU - Về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (28/12/2021 15:36:22)