Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 03-CV/VPĐU
Ngày ban hành 07/10/2020
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu V/v đề nghị các cấp ủy trực thuộc cung cấp danh sách kèm theo số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử của các đồng chí cấp ủy viên các cấp
Cơ quan ban hành Văn phòng đảng ủy
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 102/CĐTTX - Công văn v/v triển khai Công điện hỏa tốc số 1300/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch Covit -19 (06/10/2020 14:32:31)

Văn bản số 14-CTr/ĐU - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:31:36)

Văn bản số 15-CTr/ĐU - Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:32:59)

Văn bản số 16-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:34:19)

Văn bản số 17-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:35:28)

Văn bản số 09-QĐ/TV - Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:37:16)

Văn bản số 10-QĐ/ĐU - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:38:31)

Văn bản số 11-QĐ/TV - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:39:55)

Văn bản số 12-QĐ/ĐU - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (05/10/2020 14:42:05)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2020 (01/10/2020 16:39:48)