Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 87/CĐTTX
Ngày ban hành 19/08/2020
Người ký Ngô Thanh Sơn
Trích yếu Thông báo v/v hoãn tổ chức Hội khỏe TTXVN lần thứ III năm 2020
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 01-QĐ/ĐU - Quyết định ban hành các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (20/08/2020 12:02:26)

Văn bản số 826-CV/BTG - V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 (17/08/2020 17:04:22)

Văn bản số 827-CV/BTG - V/v triển khai Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (17/08/2020 17:06:12)

Văn bản số 798-QĐ/ĐU - Quyết định về việc triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (07/08/2020 10:14:34)

Văn bản số 751-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW và Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (10/08/2020 09:29:57)

Văn bản số 750-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư (05/08/2020 14:48:16)

Văn bản số 83/CĐTTX - Công văn v/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 (05/08/2020 14:17:38)

Văn bản số 749-CV/ĐU - V/v hướng dẫn quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư (03/08/2020 15:28:45)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020 (30/07/2020 14:32:12)

Văn bản số 747-CV/ĐU - V/v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (27/07/2020 15:03:14)