Thứ hai, ngày 18/01/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 06/TCCB
Ngày ban hành 07/01/2021
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Công văn v/v báo cáo giải trình (nếu có) về sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 do trường Đại học Đông Đô cấp
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 03/VP-HCQT - V/v vận chuyển đào, quất, cây cảnh vào trụ sở cơ quan (05/01/2021 15:20:15)

Văn bản số 1306/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (30/12/2020 10:54:40)

Văn bản số 346/TCCB - Công văn về việc đăng ký bồi dưỡng tiếng Pháp và chuyên môn nghiệp vụ bằng tiếng Pháp năm 2021 (30/12/2020 14:14:12)

Văn bản số 1284/TB-TTX - Công văn v/v triển khai hoạt động của Cơ quan trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021 (24/12/2020 14:36:41)

Văn bản số 431/VP-THPC - V/v tăng cường vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các trụ sở làm việc (30/12/2020 11:23:27)

Văn bản số 155/QĐ-TTX - Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam (22/12/2020 10:10:03)

Văn bản số 321/TCCB - Công văn về việc tặng quà nhân dịp ngày 22/12/2020. (09/12/2020 15:10:00)

Văn bản số 309/TCCB - Công văn về việc tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 (07/12/2020 10:25:55)

Văn bản số 315/TCCB - Công văn về việc bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (07/12/2020 10:25:50)