Thứ ba, ngày 14/07/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 116/QĐ-TTX
Ngày ban hành 25/02/2019
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Quyết định v/v công nhận và chuẩn y danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác của các tập thể và cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam năm 2018
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 119/TTX-TCCB - Công văn v/v hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước TTXVN năm 2019. (27/02/2019 10:48:16)


Văn bản số 42/TB-VP - Thông báo v/v nộp Danh mục Hồ sơ, Tài liệu thực có vào lưu trữ cơ quan. (27/02/2019 10:45:20)

Văn bản số 43/TB-VP - Thông báo kế hoạch kiểm tra kết thúc hồ sơ năm 2018 và mở hồ sơ hiện hành năm 2019. (27/02/2019 10:46:40)

Văn bản số 01/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dụng tại Thông tấn xã Việt Nam. (24/01/2019 14:00:16)

Văn bản số 66/KH-TTX - Kế hoạch bảo vệ cơ quan Tết Kỷ Hợi 2019. (24/01/2019 14:01:41)

Văn bản số 23/TCCB - Công văn v/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (24/01/2019 14:06:13)

Văn bản số 02/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dung chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam. (24/01/2019 14:15:49)

Văn bản số 29/KH-TTX - Kế hoạch thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của TTXVN. (15/01/2019 14:47:41)

Văn bản số 22/TTX-TCCB - Công văn v/v tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (08/01/2019 14:44:32)

Văn bản số 1228/KH-TTX - Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của Thông tấn xã Việt Nam năm 2019 (07/01/2019 11:22:47)