Thứ hai, ngày 18/01/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1102/HD-TTX
Ngày ban hành 13/11/2020
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Hướng dẫn quy hoạch chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp ban, cấp phòng của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021-2026
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức-Cán bộ
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 1095/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2020 (13/11/2020 15:35:47)

Văn bản số 1104/TTX-TTTH - V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử liên thông trong hệ thống hành chính nhà nước (13/11/2020 16:51:32)


Văn bản số 349/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 (đợt bổ sung) (09/11/2020 11:12:18)

Văn bản số 1066/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan (09/11/2020 16:25:53)

Văn bản số 347/TB-VP - Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2021 (05/11/2020 11:35:52)

Văn bản số 341/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe cho CBVC&NLĐ năm 2020 (27/10/2020 15:15:00)

Văn bản số 1027/TB-TTX - Thông báo một số nhiệm vụ cần triển khai, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (23/10/2020 10:42:58)

Văn bản số 214/TTX-TCCB - Công văn v/v rà soát công tác tuyển dụng công chức, viên chức (PHU LUC DS RA SOAT SAI PHAM trong tuyển dụng.2020) - kèm công văn.xls (23/10/2020 10:47:58)

Văn bản số 326/VP - Công văn v/v tổ chức khám sức khỏe cho công chức viên chức và người lao động năm 2020 (23/10/2020 10:41:22)