Thứ hai, ngày 18/01/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1114/KH-TTX
Ngày ban hành 16/11/2020
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Kế hoạch thông tin Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 27
Cơ quan ban hành Ban Thư ký-Biên tập và QHĐN
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 1095/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2020 (13/11/2020 15:35:47)

Văn bản số 1104/TTX-TTTH - V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử liên thông trong hệ thống hành chính nhà nước (13/11/2020 16:51:32)

Văn bản số 1102/HD-TTX - Hướng dẫn quy hoạch chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp ban, cấp phòng của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021-2026 (13/11/2020 17:18:10)

Văn bản số 349/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 (đợt bổ sung) (09/11/2020 11:12:18)

Văn bản số 1066/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan (09/11/2020 16:25:53)

Văn bản số 347/TB-VP - Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2021 (05/11/2020 11:35:52)

Văn bản số 341/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe cho CBVC&NLĐ năm 2020 (27/10/2020 15:15:00)

Văn bản số 1027/TB-TTX - Thông báo một số nhiệm vụ cần triển khai, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (23/10/2020 10:42:58)

Văn bản số 214/TTX-TCCB - Công văn v/v rà soát công tác tuyển dụng công chức, viên chức (PHU LUC DS RA SOAT SAI PHAM trong tuyển dụng.2020) - kèm công văn.xls (23/10/2020 10:47:58)