Thứ hai, ngày 17/05/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1116/KH-TTX
Ngày ban hành 17/11/2020
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Thông tấn Xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 1114/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 27 (16/11/2020 17:47:23)

Văn bản số 1095/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2020 (13/11/2020 15:35:47)

Văn bản số 1104/TTX-TTTH - V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử liên thông trong hệ thống hành chính nhà nước (13/11/2020 16:51:32)

Văn bản số 1102/HD-TTX - Hướng dẫn quy hoạch chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp ban, cấp phòng của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021-2026 (13/11/2020 17:18:10)

Văn bản số 349/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 (đợt bổ sung) (09/11/2020 11:12:18)

Văn bản số 1066/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan (09/11/2020 16:25:53)

Văn bản số 347/TB-VP - Thông báo v/v xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2021 (05/11/2020 11:35:52)

Văn bản số 341/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe cho CBVC&NLĐ năm 2020 (27/10/2020 15:15:00)

Văn bản số 1027/TB-TTX - Thông báo một số nhiệm vụ cần triển khai, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (23/10/2020 10:42:58)