Thứ hai, ngày 18/01/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1306/KH-TTX
Ngày ban hành 29/12/2020
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Kế hoạch thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Ban Thư ký-Biên tập và QHĐN
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 346/TCCB - Công văn về việc đăng ký bồi dưỡng tiếng Pháp và chuyên môn nghiệp vụ bằng tiếng Pháp năm 2021 (30/12/2020 14:14:12)

Văn bản số 1284/TB-TTX - Công văn v/v triển khai hoạt động của Cơ quan trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021 (24/12/2020 14:36:41)

Văn bản số 431/VP-THPC - V/v tăng cường vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các trụ sở làm việc (30/12/2020 11:23:27)

Văn bản số 155/QĐ-TTX - Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam (22/12/2020 10:10:03)

Văn bản số 321/TCCB - Công văn về việc tặng quà nhân dịp ngày 22/12/2020. (09/12/2020 15:10:00)

Văn bản số 309/TCCB - Công văn về việc tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 (07/12/2020 10:25:55)

Văn bản số 315/TCCB - Công văn về việc bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (07/12/2020 10:25:50)

Văn bản số 170/TTPTTTTT - Công văn về việc dự trù ấn phẩm TTXVN năm 2021 (07/12/2020 10:25:43)

Văn bản số 317/TCCB - Công văn về việc điều kiện về tuổi quy hoạch. (07/12/2020 15:13:35)