Thứ tư, ngày 04/08/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 14-CV/ĐU
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 73/CĐTTX - V/v xét chọn biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 (31/05/2021 15:38:28)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 06 năm 2021 (01/06/2021 09:02:25)

Văn bản số 72/CV-CĐTTX - Công văn về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng chống dịch COVID-19 (28/05/2021 10:30:06)

Văn bản số 147-CV/ĐU - V/v triển khai công tác tuyên truyền (Công văn về đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) và Công văn về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cao tuổi Việt Nam (06/6/1911 -06/6/2021) (28/05/2021 17:54:11)

Văn bản số 71/TB-CĐTTX - Thông báo kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. (21/05/2021 10:29:19)

Văn bản số 141-CV/ĐU - V/v triển khai Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng (18/05/2021 16:48:38)

Văn bản số 69/HD-CĐTTX - Hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021--2030 (17/05/2021 15:10:59)

Văn bản số 139-CV/ĐU - V/v phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư (17/05/2021 17:43:03)

Văn bản số 70-KH/ĐU - Kế hoạch về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 (07/05/2021 16:53:13)

Văn bản số 131-CV/ĐU - V/v thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương (05/05/2021 10:22:58)