Thứ tư, ngày 04/08/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 74/CĐTTX
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Võ Tuấn Anh
Trích yếu V/v tiếp tục triển khai và thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động
Cơ quan ban hành Công Đoàn TTXVN
Loại văn bản
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 149-CV/ĐU - V/v quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (07/06/2021 15:45:52)

Văn bản số 14-CV/ĐU - V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW (02/06/2021 10:16:31)

Văn bản số 73/CĐTTX - V/v xét chọn biểu dương gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 (31/05/2021 15:38:28)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 06 năm 2021 (01/06/2021 09:02:25)

Văn bản số 72/CV-CĐTTX - Công văn về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng chống dịch COVID-19 (28/05/2021 10:30:06)

Văn bản số 147-CV/ĐU - V/v triển khai công tác tuyên truyền (Công văn về đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) và Công văn về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cao tuổi Việt Nam (06/6/1911 -06/6/2021) (28/05/2021 17:54:11)

Văn bản số 71/TB-CĐTTX - Thông báo kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. (21/05/2021 10:29:19)

Văn bản số 141-CV/ĐU - V/v triển khai Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng (18/05/2021 16:48:38)

Văn bản số 69/HD-CĐTTX - Hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021--2030 (17/05/2021 15:10:59)

Văn bản số 139-CV/ĐU - V/v phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư (17/05/2021 17:43:03)