Thứ ba, ngày 21/05/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 161/VP-THPC
Ngày ban hành 31/05/2018
Người ký Đào Đức Huệ
Trích yếu Công văn v/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành VP
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 160/VP - Công văn v/v đề xuất ấn phẩm tại Phòng trưng bày ấn phẩm của ngành (31/05/2018 13:56:21)

Văn bản số 212/TCCB - Công văn v/v bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer năm 2018 (24/05/2018 10:21:50)

Văn bản số 153/VP-VTLT - Công văn v/v kiểm tra, thống kê con dấu. (24/05/2018 10:13:44)

Văn bản số 201a/TTX-TCCB - Công văn v/v gửi bổ sung mẫu công văn của tập thể tổ chức đi nghỉ phép ở nước ngoài (24/05/2018 10:28:24)

Văn bản số 407/TB-TTX - Thông báo v/v thông tin về công tác nhân quyền trong tình hình mới. (21/05/2018 15:16:45)

Văn bản số 201/TTX-TCCB - Công văn v/v gửi bổ sung biểu mẫu văn bản khi CC, VC, NLĐ trong ngành đi nước ngoài (bản doc) (22/05/2018 14:15:44)

Văn bản số 201/TTX-TCCB - Công văn v/v thống nhất áp dụng biểu mẫu văn bản khi công chức, viên chức, người lao động trong ngành đi nước ngoài (21/05/2018 15:14:43)

Văn bản số 193/TCCB - Công văn v/v đăng ký học khóa Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ. (15/05/2018 15:43:29)

Văn bản số 377/KH-TTX - Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018. (14/05/2018 14:40:46)

Văn bản số 167/TCCB - Công văn v/v đăng ký bổ sung 01 chỉ tiêu đi học tại Cuba năm 2018 (trước ngày 07/5/2018). (26/04/2018 11:19:07)