Chủ nhật, ngày 27/09/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 121/VP
Ngày ban hành 08/05/2020
Người ký Đào Đức Huệ
Trích yếu Công văn v/v thông báo trở lại chế độ làm việc và hoạt động bình thường mới
Cơ quan ban hành Văn phòng
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 131/TCCB - Công văn v/v khen thưởng công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (11/05/2020 10:24:11)

Văn bản số 135/TCCB - Công văn v/v báo cáo tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị (11/05/2020 10:26:51)

Văn bản số 134/TCCB - Công văn v/v tổ chức đại hội thi đua yêu nước (11/05/2020 10:29:46)

Văn bản số 368/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (11/05/2020 10:32:09)

Văn bản số 332/TTX-KHTC - Công văn v/v lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). (28/04/2020 10:28:40)

Văn bản số 107/VP - V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19 (24/04/2020 17:08:29)

Văn bản số 307/KH-TTX - Kế hoạch tuyên truyền Chương trình công tác của Ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao (năm 2020) (20/04/2020 15:43:12)

Văn bản số 302/TB-TTX - Thông báo về các hoạt động của cơ quan trong dịp Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2020 (20/04/2020 15:41:54)

Văn bản số 98/VP - V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (16/04/2020 11:59:56)