Chủ nhật, ngày 27/09/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 153/VP-THPC
Ngày ban hành 02/06/2020
Người ký Phạm Hà Linh
Trích yếu Công văn v/v gửi báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 149/TB-VP - Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch mùa hè (03/06/2020 15:12:27)

Văn bản số 142/TCCB - Công văn v/v thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp (19/05/2020 14:42:18)

Văn bản số 141/TCCB - Công văn v/v đăng ký học lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020. (18/05/2020 09:38:57)

Văn bản số 135/TCCB - Công văn v/v báo cáo tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị (11/05/2020 10:26:51)

Văn bản số 134/TCCB - Công văn v/v tổ chức đại hội thi đua yêu nước (11/05/2020 10:29:46)

Văn bản số 121/VP - Công văn v/v thông báo trở lại chế độ làm việc và hoạt động bình thường mới (08/05/2020 11:33:58)

Văn bản số 131/TCCB - Công văn v/v khen thưởng công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (11/05/2020 10:24:11)

Văn bản số 368/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (11/05/2020 10:32:09)

Văn bản số 332/TTX-KHTC - Công văn v/v lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). (28/04/2020 10:28:40)

Văn bản số 107/VP - V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19 (24/04/2020 17:08:29)