Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1743/TB-TTX
Ngày ban hành 25/12/2023
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Thông báo về hoạt động của cơ quan dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 770/TTX-TCCB - Công văn về việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023. (22/12/2023 14:48:29)

Văn bản số 751/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập tin Kinh tế. (22/12/2023 14:39:02)

Văn bản số 752/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập Ảnh. (22/12/2023 14:40:42)

Văn bản số 754/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.. (22/12/2023 14:43:21)

Văn bản số 517/VP-THPC - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đăng ký các chương trình, nhiệm vụ vào Chương trình của TTXVN năm 2024. (14/12/2023 09:32:56)

Văn bản số 528/BTK - Thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024. (05/12/2023 15:45:09)

Văn bản số 1517/HD-TTX - Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023. (21/11/2023 10:19:44)

Văn bản số 1518/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá xếp loại, chất lượng năm 2023 đối với viên chức, lao động hợp đồng tại TTXVN và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do TTXVN là đại diện chủ sở hữu Nhà nước. (21/11/2023 10:27:52)

Văn bản số 689/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của TGĐ ban hành Quy chế làm việc của các CQTT ngoài nước. (21/11/2023 10:10:47)

Văn bản số 690/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định của TGĐ ban hành Quy chế làm việc của các CQTT trong nước. (21/11/2023 10:13:51)