Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 02/KHTC
Ngày ban hành 05/01/2024
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu Báo cáo và góp ý dự thảo tiêu chuẩn, định mức diện trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của TTXVN.
Cơ quan ban hành Ban Kế hoạch - Tài chính
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 03/QĐ-TTX - Quyết định công nhận, chuẩn y danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của TTXVN đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. (08/01/2024 09:46:57)

Văn bản số 18/TTX-TCCB - Công văn về phát động phong trào thi đua của TTXVN năm 2024. (08/01/2024 09:49:14)

Văn bản số 1743/TB-TTX - Thông báo về hoạt động của cơ quan dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (27/12/2023 10:48:07)

Văn bản số 770/TTX-TCCB - Công văn về việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023. (22/12/2023 14:48:29)

Văn bản số 751/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập tin Kinh tế. (22/12/2023 14:39:02)

Văn bản số 752/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập Ảnh. (22/12/2023 14:40:42)

Văn bản số 754/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.. (22/12/2023 14:43:21)

Văn bản số 517/VP-THPC - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đăng ký các chương trình, nhiệm vụ vào Chương trình của TTXVN năm 2024. (14/12/2023 09:32:56)

Văn bản số 528/BTK - Thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024. (05/12/2023 15:45:09)

Văn bản số 1517/HD-TTX - Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023. (21/11/2023 10:19:44)