Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1169/QĐ-TTX
Ngày ban hành 06/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học.
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 398/VP-VTLT - Công văn v/v đặt mua sổ đăng ký công văn đi, đến năm 2020 (10/12/2019 11:40:02)

Văn bản số 539/TCCB - Công văn v/v rà soát, lập danh sách dự thi thăng hạng hoặc chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2019 (29/11/2019 10:13:31)

Văn bản số 389/TB-VP - Thông báo v/v kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan (27/11/2019 10:57:10)

Văn bản số 388/VP-THPC - Công văn v/v gửi báo cáo công tác năm 2019 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (27/11/2019 10:55:47)

Văn bản số 175/TTPTTTTT - Công văn v/v dự trù ấn phẩm TTXVN năm 2020 (21/11/2019 09:42:06)

Văn bản số 267/BTK - Công văn v/v thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch 2020 và Nguyên đán Canh Tý (21/11/2019 09:40:21)

Văn bản số 1074/HD-TTX - Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. (15/11/2019 10:18:19)

Văn bản số 1073/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp và người lao động TTXVN năm 2019 (15/11/2019 10:33:34)

Văn bản số 373/TB-VP - Thông báo v/v kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan (14/11/2019 09:50:09)

Văn bản số 372/VP-VTLT - Công văn v/v đề nghị dự trù đặt báo, tạp chí năm 2020. (14/11/2019 09:52:50)