Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1229/TTX-TCCB
Ngày ban hành 09/12/2019
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Công văn v/v khai bổ sung sơ yếu lý lịch
Cơ quan ban hành Tổ chức cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 1191/QĐ-TTX - Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam (13/12/2019 14:39:40)


Văn bản số 1235/TTX-TCCB - Công văn v/v tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (13/12/2019 14:24:29)

Văn bản số 1169/QĐ-TTX - Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học. (06/05/2020 15:12:12)

Văn bản số 398/VP-VTLT - Công văn v/v đặt mua sổ đăng ký công văn đi, đến năm 2020 (10/12/2019 11:40:02)

Văn bản số 539/TCCB - Công văn v/v rà soát, lập danh sách dự thi thăng hạng hoặc chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2019 (29/11/2019 10:13:31)

Văn bản số 389/TB-VP - Thông báo v/v kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan (27/11/2019 10:57:10)

Văn bản số 388/VP-THPC - Công văn v/v gửi báo cáo công tác năm 2019 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (27/11/2019 10:55:47)

Văn bản số 175/TTPTTTTT - Công văn v/v dự trù ấn phẩm TTXVN năm 2020 (21/11/2019 09:42:06)

Văn bản số 267/BTK - Công văn v/v thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch 2020 và Nguyên đán Canh Tý (21/11/2019 09:40:21)

Văn bản số 1074/HD-TTX - Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. (15/11/2019 10:18:19)