Thứ sáu, ngày 07/08/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 191/TCCB
Ngày ban hành 24/06/2020
Người ký Đỗ Mạnh Chiến
Trích yếu Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Lào, tiếng Khmer trong nước năm 2020
Cơ quan ban hành Tổ chức cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 190/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:46:10)

Văn bản số 189/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:47:18)

Văn bản số 174/TB-VP - Thông báo v/v Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan (25/06/2020 11:49:05)

Văn bản số 187/TCCB - Công văn v/v khen thưởng thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" (23/06/2020 10:05:54)

Văn bản số 153/VP-THPC - Công văn v/v gửi báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (02/06/2020 15:08:21)

Văn bản số 149/TB-VP - Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch mùa hè (03/06/2020 15:12:27)

Văn bản số 142/TCCB - Công văn v/v thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp (19/05/2020 14:42:18)

Văn bản số 141/TCCB - Công văn v/v đăng ký học lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020. (18/05/2020 09:38:57)

Văn bản số 135/TCCB - Công văn v/v báo cáo tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị (11/05/2020 10:26:51)

Văn bản số 134/TCCB - Công văn v/v tổ chức đại hội thi đua yêu nước (11/05/2020 10:29:46)