Thứ năm, ngày 26/11/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 24-HD/ĐU
Ngày ban hành 18/11/2020
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 29-HD/ĐU - Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (18/11/2020 16:56:41)

Văn bản số 23-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (17/11/2020 16:15:27)

Văn bản số 112/GTrT-CĐTTX - Giấy triệu tập dự tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ công tác công đoàn 2020. (13/11/2020 15:32:57)

Văn bản số 21-CV/ĐU - V/v phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW (11/11/2020 15:26:59)

Văn bản số 19-CV/ĐU - V/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2020 (05/11/2020 11:07:24)

Văn bản số 18-CV/ĐU - V/v tuyên truyển kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (04/11/2020 15:00:40)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2020 (30/10/2020 15:26:28)

Văn bản số 17-CV/ĐU - V/v thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (27/10/2020 15:35:38)

Văn bản số 16-KH/ĐU - Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2020 (26/10/2020 14:41:47)

Văn bản số 14-CV/ĐU - V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (23/10/2020 15:53:55)