Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu ĐUTTXVN-NDSHCB
Ngày ban hành 29/11/2018
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2018
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 391-HD/ĐU - Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (28/11/2018 16:45:27)

Văn bản số 406-KH/ĐU - Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (23/11/2018 09:47:01)

Văn bản số 389-CV/ĐU - V/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018 (21/11/2018 09:06:14)

Văn bản số 107/HD-CĐTTX - Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018. (21/11/2018 14:40:06)

Văn bản số 106/CĐTTX - Công văn v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018. (20/11/2018 14:52:49)

Văn bản số 104/CĐTTX - Công văn v/v tổng kết công tác công đoàn 2018 và hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng công đoàn năm 2018. (20/11/2018 10:53:56)

Văn bản số 387-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (12/11/2018 16:22:56)

Văn bản số 402-KH/ĐU - Kế hoạch v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 (13/11/2018 11:36:49)

Văn bản số 103/TrT-TTXVN - Giấy triệu tập trực tuyến về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp (8h00-11h30 ngày 15/11/2018 tại Phòng Giao ban cơ quan, tầng 3, số 5 Lý Thường Kiệt, HN) (12/11/2018 10:15:26)

Văn bản số 384-CV/ĐU - Công văn v/v một số lưu ý việc chào mời mua sách nghiệp vụ công tác đảng (07/11/2018 16:22:46)