Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 393-CV/ĐU
Ngày ban hành 03/12/2018
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v triệu tập Hội nghị học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 394-CV/ĐU - V/v báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng , nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 (04/12/2018 12:00:21)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2018 (30/11/2018 09:32:48)

Văn bản số 391-HD/ĐU - Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (28/11/2018 16:45:27)

Văn bản số 406-KH/ĐU - Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (23/11/2018 09:47:01)

Văn bản số 389-CV/ĐU - V/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018 (21/11/2018 09:06:14)

Văn bản số 107/HD-CĐTTX - Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018. (21/11/2018 14:40:06)

Văn bản số 106/CĐTTX - Công văn v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018. (20/11/2018 14:52:49)

Văn bản số 104/CĐTTX - Công văn v/v tổng kết công tác công đoàn 2018 và hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng công đoàn năm 2018. (20/11/2018 10:53:56)

Văn bản số 387-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (12/11/2018 16:22:56)

Văn bản số 402-KH/ĐU - Kế hoạch v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 (13/11/2018 11:36:49)