Thứ sáu, ngày 18/09/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 426-CTr/ĐU
Ngày ban hành 28/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2019
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Chương trình
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 427-KH/ĐU - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (28/01/2019 17:01:23)

Văn bản số 425-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019 (28/01/2019 17:01:15)


Văn bản số 428-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 (30/01/2019 09:05:24)

Văn bản số 425-CV/ĐU - V/v triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 (15/01/2019 10:01:29)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2019 (03/01/2019 10:20:08)

Văn bản số 421-CV/ĐU - V/v xây dựng cam kết, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2019 (03/01/2019 10:21:39)

Văn bản số 417-HD/ĐU - Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (02/01/2019 16:31:59)

Văn bản số 414-CTr/ĐU - Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (24/12/2018 11:16:43)

Văn bản số 406-CV/ĐU - V/v sao gửi Hướng dẫn số 75-HD/TW và các đề cương tuyên truyền (17/12/2018 17:05:01)

Văn bản số 405-CV/ĐU - V/v lưu ý khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và khen thưởng năm 2018 (14/12/2018 08:59:09)