Thứ bảy, ngày 19/09/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 000/000
Ngày ban hành 27/02/2019
Người ký Cao Thị Mai Phượng
Trích yếu Thông báo về Hội thi cắm hoa "Sắc xuân Thông tấn" chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2019.
Cơ quan ban hành Công đoàn
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 434-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW và Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư (21/02/2019 15:14:58)

Văn bản số 432-CV/ĐU - V/v cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm 2019 (15/02/2019 15:28:34)

Văn bản số 429-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (12/02/2019 14:14:11)

Văn bản số 432-CTr/UBKT - Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (14/02/2019 15:42:52)

Văn bản số ĐUTTXVN-SHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2019 (30/01/2019 08:54:32)

Văn bản số ĐUTTXVN-THXL - Tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 (31/01/2019 15:34:04)

Văn bản số 428-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 (30/01/2019 09:05:24)

Văn bản số 427-KH/ĐU - Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (28/01/2019 17:01:23)

Văn bản số 425-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019 (28/01/2019 17:01:15)

Văn bản số 426-CTr/ĐU - Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2019 (28/01/2019 17:02:43)