Thứ ba, ngày 07/07/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 324/VP
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Đào Đức Huệ
Trích yếu Công văn v/v đăng ký chương trình công tác năm 2020.
Cơ quan ban hành Văn phòng
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 313/VP - Công văn v/v đăng ký cấp lịch Bloc, lịch bàn và sổ công tác năm 2020 (08/10/2019 10:32:52)

Văn bản số 312/TTX-VP - Công văn v/v tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV năm 2019. (04/10/2019 16:33:16)

Văn bản số 429/TCCB - Công văn v/v đăng ký khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý công tác báo chí (04/10/2019 14:51:27)

Văn bản số 405/TCCB - Công văn v/v đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2019 (24/09/2019 10:50:47)

Văn bản số 864/KH-TTX - Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam & 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (17/09/2019 09:34:41)

Văn bản số 847/KH-HĐTĐ - Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp của Thông tấn xã Việt Nam (12/02/2020 13:53:29)

Văn bản số 840/TTX-TCCB - Công văn v/v cấp thẻ nhà báo (09/09/2019 10:27:39)

Văn bản số 926/QĐ-TTX - Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" nhân dịp 74 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (09/09/2019 10:29:13)

Văn bản số 377/TCCB - Công văn v/v khen thưởng thành tích thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. (04/09/2019 14:57:27)

Văn bản số 268/VP-TTX - Kế hoạch bảo vệ cơ quan trong dịp Quốc khánh 02/9/2019. (22/08/2019 11:00:15)