Thứ bảy, ngày 15/12/2018

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 331-CV/ĐU
Ngày ban hành 08/06/2018
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v sao gửi Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 50/CĐTTX - Công văn v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) (01/06/2018 10:37:18)

Văn bản số 329-CV/ĐU - Công văn v/v báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (01/06/2018 10:04:55)

Văn bản số 49/HD-CĐTTX - Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày "Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018" và "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam"; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2018. (01/06/2018 10:34:59)

Văn bản số ĐUTTXVN-TTSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 06/2018 (29/05/2018 09:13:51)

Văn bản số 327-CV/UBKT - Công văn v/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 (28/05/2018 10:34:00)

Văn bản số 48/CĐ-TTX - Thông báo kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018 và khen thưởng con của cán bộ công nhân viên đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2017-2018 (22/05/2018 14:10:53)

Văn bản số 319-CV/ĐU - V/v triệu tập Hội nghị học tập chuyên đề (10/05/2018 10:11:18)

Văn bản số ĐUTTXVN-TTSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05/2018 (27/04/2018 15:59:26)

Văn bản số 314-CV/ĐU - Công văn v/v sao gửi Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương "Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) (27/04/2018 10:29:24)

Văn bản số 41/HD-CĐTTX - Hướng dẫn v/v Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018. (26/04/2018 11:29:34)