Thứ ba, ngày 25/01/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 345-CV/ĐU
Ngày ban hành 05/01/2022
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2022
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 346-CV/ĐU - V/v ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2022 (05/01/2022 14:27:58)

Văn bản số 344-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ (05/01/2022 08:53:14)

Văn bản số 343-CV/ĐU-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quyết định số 503-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (05/01/2022 10:52:47)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022 (04/01/2022 08:30:00)

Văn bản số 143/CĐTTX - Hướng dẫn tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. (04/01/2022 14:54:00)

Văn bản số 162-KH/ĐU - Về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (28/12/2021 15:36:22)

Văn bản số 327-CV/ĐU - V/v triển khai Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (27/12/2021 16:30:23)

Văn bản số 138/CĐTTX - Thông báo về việc tổ chức Hội nghị CB,CC,VC và Hội nghị người lao động năm 2021. (24/12/2021 14:35:18)

Văn bản số 139/TB-CĐTTX - Thông báo về việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covit -19 (24/12/2021 14:35:27)

Văn bản số 320-CV/ĐU - V/v sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (17/12/2021 15:57:20)