Thứ hai, ngày 23/09/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1013/HĐPBGDPL
Ngày ban hành 06/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Công văn v/v báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Cơ quan ban hành TTXVN
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 337/VP - Công văn v/v đăng ký in thêm lịch, sổ tay năm 2019. (05/11/2018 15:34:28)

Văn bản số 338/VP - Công văn v/v đăng ký cấp lịch Bloc, lịch bàn và sổ công tác năm 2019. (05/11/2018 15:35:35)

Văn bản số 329/VP - Công văn v/v cung cấp thông tin liên hệ công tác của Ban phụ trách Văn phòng. (01/11/2018 14:33:58)

Văn bản số 319/TB-VP - Thông báo lịch khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong cơ quan. (30/10/2018 09:32:03)

Văn bản số 00/TB-VP - Thông báo thanh lý tài sản (20/10/2018 12:52:58)

Văn bản số 310/VP - Công văn v/v kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, nhân viên. (22/10/2018 14:09:40)

Văn bản số 889/TB-TTX - Thông báo Hội nghị các cơ quan thường trú trong nước năm 2018. (05/10/2018 10:38:50)

Văn bản số 17/QĐ-TTX - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Thông tấn xã Việt Nam. (19/09/2018 14:15:27)

Văn bản số 404/TCCB - Công văn v/v cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước. (14/09/2018 15:44:29)

Văn bản số 800/TTX-TCCB - Công văn v/v cấp thẻ nhà báo ( trước 22/9/2018) (Kèm theo file nén mẫu bản khai). (12/09/2018 10:42:06)