Thứ hai, ngày 26/09/2022

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 64/QĐ-TTX
Ngày ban hành 28/05/2021
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc thiêt bị chuyên dùng năm2021 của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 63/QĐ-TTX - Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam (04/06/2021 08:29:11)


Văn bản số 58/QĐ-TTX - Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị máy móc thiết bị chuyên dùng của VPTTXVN (02/06/2021 16:18:01)

Văn bản số 160/VP - V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (25/05/2021 11:02:35)

Văn bản số 140/VP - V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (12/05/2021 09:30:05)

Văn bản số 136/VP - V/v tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 (07/05/2021 16:18:31)

Văn bản số 133/TB-VP - Thông báo về việc phun thuốc phòng dịch bệnh mùa hè (07/05/2021 14:43:40)

Văn bản số 122/VP - V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (27/04/2021 11:07:03)

Văn bản số 119/KH-VP - Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự các trụ sở làm việc trong dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021 (27/04/2021 10:16:19)

Văn bản số 338/KH-TTX - Kế hoạch thông tin triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 (13/04/2021 15:59:19)