Thứ hai, ngày 26/09/2022

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1111/TTX-KHTC
Ngày ban hành 15/11/2021
Người ký Đinh Đăng Quang
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 60/NĐ-CP.
Cơ quan ban hành Ban Kế hoạch -Tài chính
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 27/QĐ-TTX - Quyết định quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN. (10/11/2021 16:01:50)

Văn bản số 1088/HD-TTX - Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021. (10/11/2021 16:05:06)

Văn bản số 1090/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2021. (10/11/2021 16:09:40)

Văn bản số 400/VP - Công văn v/v tổ chức khám sức khỏe cho CCVC&NLĐ năm 2021. (10/11/2021 15:58:07)

Văn bản số 200/TCCB - Công văn v/v cử nhân sự dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2022. (10/11/2021 15:53:17)

Văn bản số 786/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ huy quân sự Thông tấn xã Việt Nam. (03/11/2021 14:30:21)

Văn bản số 1044/KH-TTX - Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. (23/11/2021 10:38:27)

Văn bản số 1005/KH-TTX - Kế hoạch thông tin kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (từ 20/10 đến 13/11/2021) (21/10/2021 14:16:06)

Văn bản số 744/QĐ-TTX - Quyết định thành lập Ban soạn thảo nghị định thay Nghị định số 218/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN. (07/10/2021 14:04:25)