Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 459/VP-THPC
Ngày ban hành 08/12/2021
Người ký Phạm Hà Linh
Trích yếu Công văn về việc báo cáo kết quả công tác năm 2021, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 và đăng ký các chương trình, nhiệm vụ vào Chương trình công tác của TTXVN năm 2022.
Cơ quan ban hành Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 454/TB-VP - Thông báo lịch tư vấn sức khỏe bổ sung sau khám tổng quát năm 2021. (09/12/2021 15:35:29)

Văn bản số 1133/TTX-KHTC - Công văn về việc đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025. (23/11/2021 14:17:39)

Văn bản số 1134/TTX-KHTC - Công văn về việc xây dựng Chương trình thực hành THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 của TTXVN. (23/11/2021 11:10:17)

Văn bản số 1121/HĐPBGDPL - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. (23/11/2021 14:12:42)

Văn bản số 420/TB-VP - Thông báo về việc xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2022. (23/11/2021 10:34:42)

Văn bản số 1111/TTX-KHTC - Công văn về việc triển khai thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 60/NĐ-CP. (16/11/2021 10:46:58)

Văn bản số 27/QĐ-TTX - Quyết định quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN. (10/11/2021 16:01:50)

Văn bản số 1088/HD-TTX - Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021. (10/11/2021 16:05:06)

Văn bản số 1090/HD-TTX - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2021. (10/11/2021 16:09:40)