Thứ ba, ngày 09/08/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 469-CV/ĐU
Ngày ban hành 29/07/2022
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 468-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (29/07/2022 17:31:33)

Văn bản số 467-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 (29/07/2022 17:40:42)

Văn bản số 466-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (29/07/2022 17:49:39)


Văn bản số 460-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (20/07/2022 17:26:06)

Văn bản số 223-KH/ĐU - Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (18/07/2022 09:52:59)

Văn bản số 459-CV/ĐU - V/v triệu tập hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (18/07/2022 09:54:09)

Văn bản số 63-CV/UBKT - V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (18/07/2022 11:29:29)

Văn bản số 456-CV/ĐU - V/v dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 (13/07/2022 15:52:03)

Văn bản số 455-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (12/07/2022 09:48:04)

Văn bản số 82/KH-CĐTTX - Kế hoạch tổ chức Hội nghị văn nghệ và giao lưu thể thao chào mừng 77 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2022) (12/07/2022 15:13:01)