Thứ ba, ngày 26/01/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 499-CV/ĐU
Ngày ban hành 10/06/2019
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 496-CV/ĐU - V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW (07/06/2019 17:39:34)

Văn bản số 495-CV/ĐU - Về việc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (07/06/2019 17:50:21)

Văn bản số 489-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 (03/06/2019 15:49:47)

Văn bản số 488-CV/ĐU - V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (31/05/2019 16:34:52)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2019 (31/05/2019 17:03:03)

Văn bản số 486-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (29/05/2019 09:44:06)

Văn bản số 485-KH/ĐU - Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và thông tin chuyên đề "Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (29/05/2019 09:46:55)

Văn bản số 483-CV/ĐU - Về việc gửi đề cương tuyên truyền (29/05/2019 15:16:54)

Văn bản số 482-CV/ĐU - v/v triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (27/05/2019 14:27:13)

Văn bản số 480-CV/ĐU - V/v triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư (22/05/2019 15:11:32)