Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu ĐUTTXVN-NDSHCB
Ngày ban hành 31/05/2019
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2019
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 488-CV/ĐU - V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (31/05/2019 16:34:52)


Văn bản số 486-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (29/05/2019 09:44:06)

Văn bản số 485-KH/ĐU - Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và thông tin chuyên đề "Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (29/05/2019 09:46:55)

Văn bản số 483-CV/ĐU - Về việc gửi đề cương tuyên truyền (29/05/2019 15:16:54)

Văn bản số 482-CV/ĐU - v/v triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (27/05/2019 14:27:13)

Văn bản số 480-CV/ĐU - V/v triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư (22/05/2019 15:11:32)

Văn bản số 35/TB-TTX - Thông báo kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019 và khen thưởng con của CBCNV đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2018 -2019 (20/05/2019 10:51:51)

Văn bản số 472-CV/ĐU - V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền (08/05/2019 14:25:43)

Văn bản số 473-CV/ĐU - V/v tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (08/05/2019 14:28:05)

Văn bản số 471-CV/ĐU - V/v tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ phát thẻ đảng viên đợt 19/5/2019 (07/05/2019 15:04:35)