Thứ ba, ngày 26/01/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 503-CV/ĐU
Ngày ban hành 25/06/2019
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v triển khai Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 502-CV/ĐU - V/v học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (14/06/2019 12:18:30)

Văn bản số 44/CĐTTX - Công văn v/v thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" (13/06/2019 10:31:14)

Văn bản số 500-CV/ĐU-CV/ĐU - V/v triệu tập dự Hội nghị quán triệt NQ số 35-NQ/TW (13/06/2019 09:16:03)

Văn bản số 499-CV/ĐU - V/v tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII (13/06/2019 09:25:12)

Văn bản số 496-CV/ĐU - V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW (07/06/2019 17:39:34)

Văn bản số 495-CV/ĐU - Về việc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (07/06/2019 17:50:21)

Văn bản số 489-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 (03/06/2019 15:49:47)

Văn bản số 488-CV/ĐU - V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (31/05/2019 16:34:52)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2019 (31/05/2019 17:03:03)

Văn bản số 486-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (29/05/2019 09:44:06)