Thứ sáu, ngày 07/08/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 50/KH-CĐTTX
Ngày ban hành 01/07/2019
Người ký Đinh Đăng Quang
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 74 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2019)
Cơ quan ban hành Công đoàn TTXVN
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2019 (02/07/2019 08:57:59)


Văn bản số 504-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư (26/06/2019 14:56:35)

Văn bản số 503-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (27/06/2019 08:57:16)

Văn bản số 502-CV/ĐU - V/v học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (14/06/2019 12:18:30)

Văn bản số 44/CĐTTX - Công văn v/v thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" (13/06/2019 10:31:14)

Văn bản số 500-CV/ĐU-CV/ĐU - V/v triệu tập dự Hội nghị quán triệt NQ số 35-NQ/TW (13/06/2019 09:16:03)

Văn bản số 499-CV/ĐU - V/v tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII (13/06/2019 09:25:12)

Văn bản số 496-CV/ĐU - V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW (07/06/2019 17:39:34)

Văn bản số 495-CV/ĐU - Về việc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (07/06/2019 17:50:21)

Văn bản số 489-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 (03/06/2019 15:49:47)