Thứ tư, ngày 05/08/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 593-CV/ĐU
Ngày ban hành 25/11/2019
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v gửi tài liệu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 575-CV/ĐU - V/v tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (11/11/2019 16:18:47)


Văn bản số 590-CV/ĐU - V/v lưu ý khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và khen thưởng năm 2019 (20/11/2019 09:23:56)

Văn bản số 99/CĐTTX - Công văn v/v cung cấp thông tin phục vụ mở Tổng đài nhắn tin đồng loạt cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (15/11/2019 15:14:16)

Văn bản số 98/CĐTTX - Công văn v/v vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III (15/11/2019 15:20:34)

Văn bản số 587-CV/ĐU - V/v triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW 11 khóa XII (12/11/2019 09:43:31)

Văn bản số 588-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 (12/11/2019 10:30:22)

Văn bản số 589-CV/ĐU - V/v báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 (14/11/2019 08:26:36)

Văn bản số 531-HD/ĐU - Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (13/11/2019 08:25:15)

Văn bản số 586-CV/ĐU - V/v phổ biến quán triệt Kết luận số 65-KL/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW (07/11/2019 10:05:17)

Văn bản số 585-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (05/11/2019 14:23:15)