Thứ ba, ngày 07/04/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 61/TB-VP
Ngày ban hành 11/03/2020
Người ký Phạm Hà Linh
Trích yếu Thông báo kết quả kiểm tra kết thúc hồ sơ công việc năm 2019 và mở hồ sơ hiện hành năm 2020.
Cơ quan ban hành Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 60/TB-VP - Thông báo v/v nộp Danh mục Hồ sơ, Tài liệu thực có vào lưu trữ cơ quan (12/03/2020 10:03:56)

Văn bản số 58/VP - Công văn v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (11/03/2020 09:17:00)

Văn bản số 12/QĐ-TTX - Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Thông tấn xã Việt Nam (11/03/2020 09:18:42)

Văn bản số 59/TCCB - Công văn v/v hướng dẫn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ năm 2020. (27/02/2020 11:26:38)

Văn bản số 199/QĐ-TTX - Quyết định công nhận chuẩn y danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 (Có danh sách kèm theo) (19/02/2020 11:46:14)

Văn bản số 109/KH-TTX - Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (19/02/2020 11:37:13)

Văn bản số 33/TB-VP - Thông báo kế hoạch kiểm tra kết thúc hồ sơ năm 2019 và mở hồ sơ hiện hành năm 2020. (19/02/2020 11:31:56)

Văn bản số 97/TTX-KHTC - Công văn v/v góp ý dự thảo Chương trình thực hành THTK, CLP năm 2020 của TTXVN. (19/02/2020 11:43:23)

Văn bản số 00/00 - Thông báo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp (nCoV) tại nơi làm việc của Bộ Y tế. (07/02/2020 15:18:43)

Văn bản số 84/TTX-TCCB - Công văn về phát động phong trào thi đua của TTXVN năm 2020. (07/02/2020 10:33:03)