Thứ tư, ngày 12/08/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 668/KH-TTX
Ngày ban hành 24/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Thông tấn xã Việt Nam lần thứ V
Cơ quan ban hành Ban Thư ký-Biên tập và QHĐN
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 643/KH-TTX - Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (1960-2020) (17/07/2020 11:06:22)

Văn bản số 213/TCCB - Công văn v/v thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 (17/07/2020 11:12:12)

Văn bản số 633/KH-TTX - Kế hoạch thông tin tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trang mạng xã hội, 6 tháng cuối năm 2020 (15/07/2020 10:26:56)

Văn bản số 625/TTX-TCCB - Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam (15/07/2020 09:03:00)

Văn bản số 622/KH-TTX - Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thông tấn xã Việt Nam lần thứ V (15/07/2020 09:03:10)

Văn bản số 587/KH-TTX - Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố của Thông tấn xã Việt Nam năm 2020-2021 (01/07/2020 16:03:08)

Văn bản số 191/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Lào, tiếng Khmer trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:44:59)

Văn bản số 190/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:46:10)

Văn bản số 189/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:47:18)

Văn bản số 174/TB-VP - Thông báo v/v Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan (25/06/2020 11:49:05)