Thứ ba, ngày 24/11/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 26/CĐTTX
Ngày ban hành 09/03/2020
Người ký Võ Tuấn Anh
Trích yếu Công văn v/v đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 658-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII (10/03/2020 09:41:58)


Văn bản số 657-HD/ĐU - Hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp (09/03/2020 12:42:40)

Văn bản số 654-CV/ĐU - V/v triệu tập đại biểu dự Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn nhiệm kỳ 2020-2025 (04/03/2020 14:50:44)

Văn bản số 70/TCCB - Công văn v/v đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Họa sĩ hạng II. (06/03/2020 14:48:53)

Văn bản số 653-CV/ĐU - V/v sơ kết 01 năm Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về công tác thanh niên TTXVN (03/03/2020 14:55:36)

Văn bản số ĐUTTXVN-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 3/2020 (02/03/2020 15:04:03)

Văn bản số 649-CV/ĐU - V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 (02/03/2020 09:52:34)

Văn bản số 647-CV/ĐU - V/v triển khai thực hiện các Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương (02/03/2020 09:50:53)

Văn bản số 09/TB-CĐTTX - Thông báo về hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (27/02/2020 11:29:52)

Văn bản số 646-TB/ĐU - Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/02/2020 15:40:44)