Thứ ba, ngày 26/01/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 675-CV/ĐU
Ngày ban hành 23/03/2020
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu V/v tuyên truyền Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 669-CV/ĐU - V/v đăng ký thời gian tổ chức đại hội (18/03/2020 16:31:15)

Văn bản số 30/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (19/03/2020 10:13:33)

Văn bản số 31/HD-CĐTTX - Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2020 (19/03/2020 10:10:31)

Văn bản số 664-CV/ĐU - V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (17/03/2020 15:42:28)

Văn bản số 666-CV/ĐU - V/v thực hiện "Năm Dân vận khéo 2020" (17/03/2020 15:49:23)

Văn bản số 667-CV/ĐU - V/v sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (17/03/2020 16:04:52)

Văn bản số 29/CĐTTX - Công văn v/v danh sách các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 (18/03/2020 09:13:55)

Văn bản số 659-HD/UBKT - Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (11/03/2020 09:04:05)

Văn bản số 26/CĐTTX - Công văn v/v đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (11/03/2020 09:15:28)

Văn bản số 658-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII (10/03/2020 09:41:58)