Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 676-CV/ĐU
Ngày ban hành 25/03/2020
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TW của Bí thư "Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng"
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 677-CV/ĐU - V/v tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14 năm 2019- 2020 (26/03/2020 14:21:00)

Văn bản số 34/CĐTTX - Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 (30/03/2020 09:58:50)

Văn bản số 675-CV/ĐU - V/v tuyên truyền Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" (24/03/2020 10:19:28)

Văn bản số 669-CV/ĐU - V/v đăng ký thời gian tổ chức đại hội (18/03/2020 16:31:15)

Văn bản số 30/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (19/03/2020 10:13:33)

Văn bản số 31/HD-CĐTTX - Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2020 (19/03/2020 10:10:31)

Văn bản số 664-CV/ĐU - V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (17/03/2020 15:42:28)

Văn bản số 666-CV/ĐU - V/v thực hiện "Năm Dân vận khéo 2020" (17/03/2020 15:49:23)

Văn bản số 667-CV/ĐU - V/v sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (17/03/2020 16:04:52)

Văn bản số 29/CĐTTX - Công văn v/v danh sách các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 (18/03/2020 09:13:55)