Thứ tư, ngày 24/07/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 693-TB/ĐU
Ngày ban hành 03/07/2023
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2023 (03/07/2023 15:02:37)


Văn bản số 682-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 (26/06/2023 18:26:38)

Văn bản số 683-CV/ĐU - Về việc mời dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm (26/06/2023 18:29:45)

Văn bản số 681-KH/ĐU - Về việc triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Thông tấn xã Việt Nam (20/06/2023 16:49:00)

Văn bản số 1290-CV/ĐUK - Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) (21/06/2023 16:10:42)

Văn bản số 672-CV/ĐU - Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (12/06/2023 09:21:58)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2023 (31/05/2023 16:51:56)

Văn bản số 383-KH/ĐU - Về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (31/05/2023 14:15:40)

Văn bản số 384-KH/ĐU - Về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (31/05/2023 14:17:04)

Văn bản số 654-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (30/05/2023 14:51:15)